Národná súťaž o Cenu ETM 2019

Ministerstvo životného prostredia SR, tak ako po uplynulé ročníky, vyhlasuje aj Národnú súťaž o Cenu ETM.

Cieľom súťaže je motivovať samosprávy a organizácie k realizácii opatrení v prospech udržateľnej mobility, pre zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi mestami na Slovensku.

Každá samospráva, ktorá má záujem uchádzať sa o cenu, po ukončení ETM 2019, pošle vyplnenú prihlášku do súťaže vrátane povinných príloh.

Do národnej súťaže sa budú môcť prihlásiť aj organizácie (združenie, iniciatíva, nezisková organizácia, občianske združenie, škola a pod.), ktoré realizujú podujatia zamerané na podporu prezentácie a propagácie udržateľnej mobility v rámci témy aktuálneho ročníka kampane ETM.

Pravidlá národnej súťaže si prečítajte v jej štatúte.

Prihlášky do jednotlivých súťažných kategórií pre samosprávy a organizácie:

Vyhodnotenie národnej súťaže o cenu ETM 2019, ako aj ocenenie víťazov bude 22. októbra 2019 v Galante, ako súčasť XI. ročníka národnej konferencie Cyklistická doprava 2019.