Workshop 12.11. 2019, Michalovce

Slovenská agentúra životného prostedia organizovala dňa 12. novembra 2019 workshop na tému Udržateľná mobilita v mestách/obciach.

Workshop bol určený pre zástupcov samospráv a iných organizácií, ako aj jednotlivcov, ktorí v rámci svojej činnosti plánujú a realizujú podujatia a trvalé opatrenia pre propagáciu a podporu udržateľných/aktívnych foriem dopravy (pešej, cyklo a verejnej).

Program:

 

Zápis z workshopu je k dispozícii tu.

Prezentácie:

1. Manažmet mobility na Mestskom úrade v Žiline a jeho pozitívne dopady na mobilitu v meste - Ľuboš Slebodník tu

2. Rýchle riešenia pre podporu nemotorovej dopravy v mestách - Peter Rozsar  tu

3. Aktivity realizované na podporu udržateľnej mobility v Košiciach - Veronika Urbanovičová tu

4. Trvalé opatrenia udržateľnej mobility v mestách/obciach - Andrea Štulajterová  tu

Fotogaléria: