Téma ETM 2019

"PREJDIME SA SPOLU!"

 

Výzvou k aktivite v rámci EURÓPSKEHOTÝŽDŇAMOBILITY v roku 2019 je: PREJDIME SA SPOLU! Upozorňuje na tohtoročnú tému „Bezpečná chôdza a cyklistika“ a jasne poukazuje na spôsob dopravy, ktorý je príliš často podceňovaný: chôdza.

Chôdza a cyklistika spolu tvoria aktívne spôsoby dopravy. Rozhodujúce pre budúcnosť našich miest a veľkomiest v Európe. Pred 50 rokmi sme chodili len pešo alebo na bicykli, ak ste si nemohli dovoliť auto. V súčasnosti si európske mestá už viac nemôžu dovoliť našu prílišnú závislosť od auta. MY si to nemôžeme dovoliť.

Kampaň EURÓPSKEHOTÝŽDŇAMOBILITY povzbudzuje ľudí, aby si vybrali aktívne spôsoby dopravy, alebo spojili chôdzu a cyklistiku s verejnou dopravou. Popri flexibilite majú chôdza a cyklistika mnoho ďalších výhod, ako sú sociálna a ekonomická dostupnosť, spoľahlivosť, žiadne emisie a pozitívny vplyv na zdravie a životné prostredie. Predovšetkým azda tú, že mestá, v ktorých prevláda aktívna mobilita, sa rýchlejšie transformujú a rozvíjajú.

Pokiaľ ide o individuálne zdravotné prínosy, štúdie ukazujú, že aktívni cyklisti žijú v priemere o dva roky dlhšie ako ostatní a 25 minút svižnej chôdze denne môže pridať až sedem rokov do vášho života.

Miestne orgány by mali zabezpečiť cestnú infraštruktúru tak, aby chodci a cyklisti už neboli „zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky“, aby sa v našich mestách mohli pohybovať a cítiť bezpečne. Viac ľudí sa rozhodne ísť pešo, alebo na bicykli, ak sa v cestnej sieti vyhradí chodcom a cyklistom dostatok priestoru. Keď sa ulice stanú bezpečnejšími pre chôdzu a cyklistiku, mestá sa stanú otvorenejšími s oveľa väčším verejným priestorom dostupným pre všetkých, vrátane malých detí a ich rodičov, starších občanov, ľudí so zníženou pohyblivosťou a ľudí s batožinou.

Sme zvedaví na Vaše aktivity! Zverejnite vhodnú, tematicky ladenú fotografiu na náš instagram #europskytyzdenmobility a inšpirujte tak aj ostatných.

Ďalšie informácie nájdete na stránke: http://www.mobilityweek.eu/theme-2019/