Kontakty

Európsky infobod:

Eurocities
Square de Meeus 1
1000 Brussels
Belgium 
www.eurocities.eu
www.mobilityweek.eu 
Juan Caballero 
Tel.: +32 2 552 08 75

Národný kontaktný bod:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
e-mail: etm@sazp.sk
web: www.eurotm.sk
Odbor komunikácie a osvety
Ing. Alica Kučerová - manažérka kampane 
mob: +421 907 907 205
e-mail: alica.kucerova@sazp.sk
 
Andrea Štulajterová - poverená koordináciou kampane
mob: +421 904 101 822
e-mail: stulajterova@gmail.com