Výsledky európskej súťaže ETM

Kruševac, Karditsa, Brusel a Pontevedra získali európske ceny za trvalo udržateľnú mobilitu.

Dnes, 18. mája 2020 boli vyhlásení Európskou komisiou víťazi kampane Európsky týždeň mobility za rok 2019 v 4 rôznych kategóriách. Najstaršie vyhlasovaná súťaž je v kategórii o cenu ETM 2019 pre väčšie mestá a v kategórii pre mestá menšie do 50 tis. obyvateľov. Kategória ceny za plánovanie udržateľnej mestskej mobility (SUMP) bola udelená už po 8 krát. Poslednou a najmladšou kategóriou bola tento rok, prvý krát, udelená samospráve Cena EÚ za bezpečnosť na cestách.

Víťazom kategórie o cenu ETM 2019 pre väčšie mestá sa stalo Srbské mesto Kruševac, ktoré zapôsobilo na porotu svojimi rozsiahlymi aktivitami, podporenými výraznou účasťou občanov a politickou podporou miestnej samosprávy. Sám primátor mesta chodil do práce peši, aby propagoval a podporil myšlienku aktívnej mobility. Počas ETM 2019 sa mestské ulice tešili novému životu bez automobilov, a to nielen v centre mesta, ktoré patrilo prevažne chodcom, ale aj predmestia, kde ľudia organizovali rôzne aktivity. Tvár mesta sa zmenila aj vybudovaním nových cyklotrás, chodníkov, verejných námestí, mestských parkov, lavičiek a dokonca aj hojdačiek.

Karditsa, malé mestečko v Grécku, s počtom obyvateľov necelých 40 tisíc sa stalo víťazom ceny ETM 2019 pre menšie mestá/obce e. Karditsa zapôsobila na porotu nápaditými propagačnými materiálmi, ako aj partnerstvami, prostredníctvom ktorých propagovali a podporovali trvalo udržateľnú mobility. Počas ETM 2019 sa mesto spojilo s desiatkami organizácií vrátane škôl, hudobných akadémií, vládnych odborov, polície, hasičov, organizácií občianskej spoločnosti a podnikov, z ktorých všetky boli pozvané na slávnostný týždeň osláv mobility. Medzi ďalšie iniciatívy patrili finančné výhody pre spoločnosti zavádzajúce udržateľné opatrenia v oblasti mobility a benefity vo forme voľna pre zamestnancov, ktorí dochádzali na bicykli alebo pešo, aby ukázali, že bezpečná chôdza a jazda na bicykli sú príťažlivé, podporujúce zdravie a pohodu obyvateľov mesta.

Víťaz 8. ceny za plánovanie udržateľnej mestskej mobility (SUMP) sa stal Brusel , hlavné mesto Belgicka. Brusel - si stanovil jasné a ambiciózne ciele trvalo udržateľnej mobility, medzi ktoré patrí nulová úmrtnosť v cestnej premávke do roku 2030, obmedzenie používania automobilov, zníženie rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu do roku 2021 a zvýšenie počtu peších zón. Porotu obzvlášť zaujal prístup k dosahovaniu týchto cieľov, ktoré mesto vnímajú ako „ekosystém“. Úspechy mesta sú podporené silným dosahom zainteresovaných strán, pôsobivou účasťou občanov a implementáciou inovatívnych koncepcií mestského plánovania „superblocks“.

Pontevedra, Španielsko – sa stalo víťazom ceny EÚ za bezpečnosť na cestách v mestách, ktorá bola v tomto roku udelená prvý krát. Pontevedra od roku 1999 dôsledne znižovala počet smrteľných nehôd na cestách, čím v rokoch 2011 až 2018 dosiahla imúnny počet úmrtí na cestách. Mnohé opatrenia zabezpečujú, aby bezpečnosť a udržateľnosť boli spojené ruka v ruke. Mesto použilo jasnú a starostlivú monitorovaciu stratégiu, aby určilo, ktoré politiky sú účinné a ktoré je potrebné aktualizovať, čo vedie k zvýšeniu aktívnej mobility, ako je chôdza a jazda na bicykli: V Pontevedre chodí do školy 80% detí vo veku 6 - 12 rokov samostatne , Na porotu urobilo dojem, že Pontevedra využila širokú škálu opatrení vrátane obmedzenia rýchlosti na 10 - 30 km / ha a vytvárania ďalších verejných priestranstiev, ktoré sú pre chodcov a cyklistov atraktívne.

Je nám potešením, že už aj na Slovensku sú mestá, ktoré realizujú podobné aktivity, ako sú uvedené pri víťazných samosprávach, veríme preto, že ak v nich budú pokračovať majú vysoký potenciál získať ocenenia aj na európskej úrovni. Registrácia do kampane Európsky týždeň mobility 2020 je od dnes, 18. mája otvorená pre všetky samosprávy aj na Slovensku, ak plánujete zapojiť sa do najväčšej kampane na podporu udržateľnej mobility v Európe môžete tak urobiť vyplnením online formulára na webovej stránke kampane https://mobilityweek.eu/home/.

Andrea Štulajterová, poverená koordináciou kampane na Slovensku