Výsledky národnej súťaže o cenu ETM 2019

Výsledky národnej kampane ETM 2019 (ETM 2019) a súťaže o Cenu ETM 2019 boli vyhlásené v utorok 22. októbra 2019 v Galante v rámci XI. ročníka národnej konferencie Cyklistická doprava 2019. Oficiálne zverejnené štatistiky potvrdili, že vyhlasovateľom súťaže, Ministerstvu životného prostredia SR a národnému koordinátorovi kampane ETM – Slovenskej agentúre životného prostredia, sa podarilo opäť zvýšiť motiváciu samospráv zapojiť sa do najväčšej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility v Európe a zároveň vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi sídlami na Slovensku.

Do kampane ETM 2019 sa zo svojimi aktivitami a trvalými opatreniami zaregistrovalo rekordných 58 samospráv zo Slovenska, čím prispeli k skvelému celoeurópskemu výsledku – kampaňou žilo 3136 miest z 50 krajín sveta. Hodnotiaca komisia v rámci národnej súťaže o Cenu ETM zasadla 10.októbra 2019 a vyberala víťazov spomedzi 40 prihlásených projektov.


Kategória AKTÍVNA SAMOSPRÁVA

Prvenstvo v tejto kategórii získal nováčik – obec Ivanka pri Dunaji, kde dokázali pripraviť nielen inšpiratívne podujatia pre všetky vekové kategórie, ale nadviazať na ne aj trvalými opatreniami vystihujúcimi aktuálnu tému kampane Bezpečná chôdza a cyklistika. Prostredníctvom aktivity Spravme, čo sa dá sa pustili s verejnosťou, odborníkmi a dotknutými inštitúciami do riešenia neúnosnej dopravnej situácie v okolí miestnej základnej a materskej školy. Neskončili len pri diskusii, najviac času a energie investovali zatiaľ do neúspešných snáh o uzatvorenie ulice vedúcej k týmto školským zariadeniam. Výsledkom je návrh riešenia problematických úsekov a spracovanie vizuálnych návrhov. Obec podala aj žiadosť na dobudovanie ďalšieho úseku cyklotrasy a pasportizáciu dopravného značenia s cieľom postupne vytvárať v obci zóny obmedzujúce rýchlosť jazdy. Nainštalované boli  i spomaľovacie retardéry a  cyklostojany.  Na druhú priečku zaradila hodnotiaca komisia v tejto kategórii Košice za významný posun v aktivitách a realizáciu trvalých opatrení v prospech udržateľnej mobility. Tretie miesto získalo Štúrovo, ktoré sa do kampane zapája pravidelne a je zrejmé, že jeho prioritou je systematické zlepšovanie udržateľných foriem dopravy.


Kategória EFEKTÍVNE TRVALÉ OPATRENIE

V tajto kategórii presvedčili hodnotiacu komisiu Nováky. Pomer finančná náročnosť – celkový dosah vyšiel najlepšie v prospech Pešibusu, ktorý v meste premáva už druhý školský rok. Náklady na jeho prevádzku sú nulové a ak zoberieme do úvahy fakt, že až 1/3 jázd je v meste vykonávaná za účelom vozenia detí do školy, na krúžky a pod. je to opatrenie hodné nasledovania. Princíp je jednoduchý: šofér Pešibusu po vopred určenej trase kráča do školy a na dohodnutých zastávkach mu rodičia odovzdávajú svoje deti, žiakov 1.-4. ročníka, ktorí tak v skupine, pod dohľadom a bezpečne prídu až do školy. Druhú priečku v tejto kategórii získala Žilina, nielen za zavedenie bikesharingu, ktorý si mohla dovoliť vďaka podpore súkromnej spoločnosti sídliacej v meste, ale aj vďaka zrealizovaným trvalým opatreniam, ktoré na seba nadväzujú a  vytvárajú bezpečné a pohodlné podmienky pre ekologické formy dopravy. Tretiu priečku zhodne obsadili Štúrovo a mestská časť Bratislavy – Ružinov. U oboch  komisia ocenila sériu zrealizovaných opatrení, ich koncepčnosť a integráciu.


Kategória ORIGINÁLNA AKTIVITA

V tejto kategórii boli najúspešnejšie Košice so svojou aktivitou CykloDobro. Občianske združenie OKOLO počas nej dobrovoľnícky vyskladalo 10 bicyklov, ktoré boli rozdané sirotám, do rómskych osád a iným sociálne znevýhodneným skupinám, ktoré by si inak bicykel nemohli dovoliť. Verejnosť sa mohla do aktivity zapojiť prinesením náhradných dielov, či náradia. Aj vďaka nim sa na októbrovej cyklojazde v Košiciach mohlo zúčastniť o desať cyklistov viac. Súčasťou podujatia boli aj workshopy, premietanie filmov, koncert a prednáška, či dielne zamerané na bežné opravy a údržbu bicyklov. Druhé miesto v tejto kategórii získal Trenčín, za aktivitu zamestnancov mestského úradu, ktorí  vyrobili kartičky s poďakovaním tým obyvateľom, ktorí jazdia po meste na bicykli. Spolu s taštičkou s drobnými darčekmi ich povešali na 135 bicyklov, ktoré pri obchôdzke mestom stretli. Tretie miesto sa hodnotiaca komisia rozhodla udeliť Banskej Bystrici za aktivitu Mapa pešej dostupnosti mesta, ktorá je nainštalovaná pred miestnou autobusovou a železničnou stanicou.  


Kategórie ORIGINÁLNE PODUJATIE

Do tejto novej kategórie, kde sa o víťazstvo mohli uchádzať zapojené inštitúcie a organizácie, sa zapojila Základná škola s materskou školou Karola Kuffnera zo Sládkovičova, ktorá oslovila hodnotiacu komisiu zorganizovanou cyklojazdou. Pelotón v sprievode polície sa presunul hlavnou ulicou až k Ekoparku, kde pre rodiny s deťmi pripravili pedagógovia školy a jej žiaci rôzne súťaže. Rozdávali sa ceny a poukážky do bufetu v Ekoparku. Cyklojazdou obyvatelia mesta poukázali na nevyhnutnosť budovania cyklotrás a uvedomujú si to zjavne aj kompetentní, keďže v 80-člennom pelotóne nechýbal ani primátor mesta a členovia zastupiteľstva. 

Víťazi jednotlivých kategórii si okrem sklenenej plakety a diplomov zo slávnostného vyhodnotenia odniesli aj elektrokolobežky. Želáme im veľa šťastných kilometrov, elánu, nápadov a síl do ďalších úspešných projektov v prospech udržateľnej mobility.


Ako po minulé roky, aj tento rok kampaň podporili naši partneri. Zväz autobusovej dopravy, ktorý je už tradičným podporovateľom tejto kampane, sa do nej tento rok zapojilo prostredníctvom poskytnutia zliav na cestovnom v prímestskej doprave či mestskej hromadnej doprave vo viacerých mestách. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. poskytlo pre cestujúcich počas týždňa ETM zľavu na lístky do druhej triedy vo vlakoch kategórie Os a REX vo výške 50%. Spoločnosť ARRIVA pre svojich cestujúcich autobusovou hromadnou dopravou pripravila súťaž, ktorej výherci získali kredit na čipovú kartu, zľavnené cestovné na prímestksých linkách počas ETM týždňa či možnosť využiť služby arriva bike (bikesharingová služba) počas prvých 60 minút každej výpožičky. Pre žiakov ZŠ v spolupráci so samosprávami vyhlásili fotosúťaž, ktorej výhercovia vyhrali výlet autobusom do ZOO pre celú triedu.